Vad är polyuretan?

Polyuretan (PUR) är ett plastmaterial som finns i många olika former och kan skräddarsys för att vara hårt eller mjukt och tungt eller lätt.

Polyuretan i vår vardag.
Vi kommer dagligen i kontakt med polyuretan eftersom materialet finns i en rad olika typer av konsument- och industriprodukter som bidrar till att göra våra liv lite enklare. Till exempel skosulor, stoppning för möbler, bildelar, byggisolering, slitdelar, hjul, madrasser, ljudisolering, ingjutning av elektronik, armstöd, nackstöd, sittdynor … Listan kan göras lång – och den blir hela tiden längre allt eftersom nya användningsområden och material upptäcks.

Verktygskostnaderna är också en viktig faktor. Eftersom polyuretaner är gjutmaterial kan verktygen vara kostnadseffektiva jämfört med de massiva strukturer som behövs för gummikompression eller plastinsprutning.

 

Ett mångsidigt material – med hjälp av tillsatser

Polyuretaner är en polymer, och liksom alla plaster är polymerer framställda av diisocyanater som får reagera med ett urval av polyoler. Beroende på den önskade slutprodukten kan olika kemiska formuleringar innehålla olika ingredienser, t ex jäsmedel, katalysatorer, aminer och eventuellt flamskyddsmedel.

Polyuretansystem består basdelen av polyol och isocyanat i flytande form.

När man formgjuter ett polyuretansystem består basdelen av polyol och isocyanat i flytande form. Polyolen kan vara baserad på polyeter eller polyester, isocyanaten är oftast av MDI-typ. När dessa två komponenter blandas med hjälp av moderna PU-maskiner sker en reaktion – och polyuretan uppstår.

Den stora fördelen med denna typ av metod – så kallad reaktionsgjutning eller RIM (reaction injection molding) – är att man med hjälp av olika tillsatser kan styra reaktionen av polyuretanet direkt i formen.

 

 

 

Om polyuretanet skummar innehåller det ett så kallat jäs/blåsmede.

som kan vara vatten eller någon annan typ av lösningsmedel i vätske- eller gasform, vilket får materialet att jäsa och bilda ett polyuretanskum som kan vara med skinn eller med öppna celler.

Med hjälp av andra tillsatser kan man bland annat styra hårdhet, densitet och färg. Om inte blåsmedel används blir polyuretanet massivt och kallas då ofta för elastomerer eller uretangummi.

Slitstarkt.

Polyuretaner kännetecknas oftast av mycket god slitstyrka, hög elasticitet, kemikalieresistens och motståndskraft mot olja, tålighet mot såväl låga som höga temperaturer, tålighet mot väder, vind och UV-strålning, icke statisk, god isolerings- och ljuddämpande förmåga.

Polyuretanelastomerer har egenskaper som i många fall motsvarar och överträffar gummi. Polyuretan är också mycket lämplig för ingjutning av känslig elektronik i utsatta miljöer.

En polyuretan baserad på polyeter är hydrolysstabil, det betyder att den inte bryts ned av vatten vilket har gjort att polyuretaner är vanliga detaljer i undervattensmiljö. Med hjälp av olika tillsatser kan materialet dessutom brandklassas.

Miljö och återvining.

Vi på PurPartner återanvänder allt vårt spill från produktionen, och alla kunder kan skicka tillbaka förbrukade produkter till oss, vi blandar 90% gamalt material med 10% nytt och gjuter nya produkter som säljs i vårt systerbolag Rosén Innovation AB.

Det tycker vi är att tänka miljöriktigt

Vill du veta mer?

Försäljning / Teknik

Anders Lööv

+46 (0) 73 5390140

anders.loov@purpartner.se