Miljömål

Vårt mål är att alltid ligga steget före våra konkurrenter både vad det gäller miljö, materialtyper och teknik. Vi har inga material som innehåller kvicksilver, ftalater, bly eller andra ämnen som finns med på Reach-listan. Vi har även material som är godkända för Svanen-märkning och Möbelfakta. Vi är även stolta över att ha material som är biokompatibla. VI strävar hela tiden att ha så liten miljöpåverkan som möjligt i allt som vi gör!

Vårt Miljöansvar som genomsyrar hela vår verksamhet är:

  • Att med ständiga förbättringar utveckla och producera högkvalitativa polyuretanprodukter med metoder som är resurssnåla och skonsamma för miljön.
  • Att  med spårbarhet aktivt medverka till en hög nivå för kretsloppstänkande och återvinning av råmaterial.
  • Att med aktuell forskning och utveckling genomföra utbildningar i syfte att förbättra säkerhet och miljökrav för vår verksamhet.
  • Att prioritera miljömedvetna entreprenörer och leverantörer utifrån våra ställda miljökrav.
  • Att vår miljöpolicy och övergripande miljömål finns tillgängliga för alla.

Vill du veta mer?

Camilla Svensson

+46 (0) 70 6066747

camilla.svensson@purpartner.se