Kvalitet

På PurPartner betraktar vi kvalitet som ett mått på vår prestation sett ur kundens synvinkel. Vårt mål är att alltid säkerställa att vi förstår kundens behov samt överträffar kundens förväntningar på våra produkter. Vi lyssnar på våra kunder och strävar ständigt efter varaktiga förbättringar av verksamheten.

Ledningspersoner och medarbetare ska ha kännedom om kundens förväntningar samt lagar, krav och förordningar avseende de varor vi levererar.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet. Förebyggande kvalitetsåtgärder ska prioriteras och ledningen ansvarar för att ett ständigt och målinriktat arbeta med förbättrande kvalitetsåtgärder efterlevs i hela organisationen.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att se till att det finns  rätt förutsättningar genom utrustning och kompetensutveckling, ge samtliga medarbetare möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla medarbetare ska ges möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. En viktig del i detta arbete är att ledningen tydligt delegerar ansvar och befogenheter.

Om en kvalitetsbrist uppstår ska ledning tillsammans med medarbetarna förhindra att det kan ske igen. Alla medarbetare ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att en kvalitetsbrist åtgärdas på snabbast och bästa sätt.

PurPartners kvalitetsarbete ska genomsyras av kundfokus, eget ansvar, förståelse, medinflytande och att omgående genomföra nödvändiga åtgärder för att sträva efter ett maximerat värde för kunden. Vårt mål under 2017 är att vårt kvalitetssystem uppfyller alla krav i enlighet med ISO 9001 och vi jobbar enligt Lean-filosofin.

Vill du veta mer?

Kvalitetsansvarig Elastomer

Anders Eriksson

+46 (0) 73 5390144

anders.eriksson@purpartner.se

Kvalitetsansvarig Skummat

Martin Bengtsson

+46 (0) 73 5390143

martin.bengtsson@purpartner.se