Kunden i fokus

Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. Vi vill alltid göra det bästa för kunden och bli ännu bättre på att möta kundens önskningar och behov. Att lösa ett problem som leder till att vi får en nöjd kund, det är vår tillfredsställelse.

Vårt engagemang finns kvar även efter avslutat projekt – en kund  är alltid vår kund

Vi är lyhörda för dina önskemål och behov hela vägen från förfrågan och offert, via produktion till drifttagning och eftermarknad. Vi är aldrig längre bort än ett e-mail eller ett samtal.

Kundnytta

Det är inte bara val av material utan även utformningen av produkter och/eller detaljer som avgör funktionsduglighet, driftsäkerhet och livslängd. Även till synes enkla tillämpningar av solid polyuretan eller skummad polyuretan kan – utöver val av rätt typ och hårdhet – optimeras genom rätt utformning.

 

Vill du veta mer?

CEO / EKONOMI / HR

Camilla Svensson

+46 (0) 70 6066747

camilla.svensson@purpartner.se

Läs mer om vårat kvalitetsarbete

Här kan du läsa om hur vi jobbar med vår kvalitet

Läs mer »
Läs mer om våra miljömål

Här kan du läsa om hur vi jobbar med vårt miljöarbete

Läs mer »