Polyuretan (Pur)

Polyuretan (Pur)

Polyuretan (PUR) är vår specialitet

PurPartner designar, utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan. Vi hjälper dig från idé till leverans och användning, utmana oss för solid polyuretan elastomer är idealt konstruktionsmaterial.

Varför polyuretan?

  • Motståndskraftigt mot mekanisk nötning
  • God lastupptagningsförmåga och låg sättning
  • Polyuretan klarar kontinuerlig arbetstemperatur mellan cirka -40 grader C till ca +80 grader C
  • God beständighet mot vatten och resistens mot olja, bensin och andra liknande vätskor
  • Mycket stark vidhäftning mot andra material som metall, plast och liknande
  • Har en ljuddämpande effekt och bekläder ofta skrottransporter och anordningar med samma utsatthet

Vad är polyuretan?

Polyuretan, PUR, är ett samlingsnamn för ett stort antal material med varierande egenskaper. Det gemensamma är att de innehåller uretangrupper (-NH COO-).

Tillverkning & egenskaper

Genom inblandning av pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatsmedel samt andra polymerer kan egenskaperna varieras praktiskt taget obegränsat. Det finns ingen annan materialgrupp som ger konstruktören så stora möjligheter som polyuretan (PUR).

Polyuretaner kan vara mjuka eller hårda, solida eller cellulära, högdämpande eller lågdämpande, spröda eller slagsega, ha hög vattenabsorption eller låg vattenabsorption.

Polyuretaner finns i olika former

Genom inblandning av pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatsmedel samt andra polymerer kan egenskaperna varieras praktiskt taget obegränsat. Det finns ingen annan materialgrupp som ger konstruktören så stora möjligheter som polyuretan (PUR).

Polyuretaner kan vara mjuka eller hårda, solida eller cellulära, högdämpande eller lågdämpande, spröda eller slagsega, ha hög vattenabsorption eller låg vattenabsorption.

Egna varumärken inom polymera material

Egna varumärken inom polymera material

En benämning är Solid polyuretan som är ett superbt konstruktionsmaterial och det man kan variera egenskaperna näst intill i oändlighet. Det är det som är utmaningen och det är där vi kommer in i bilden. UW-ELAST har väldigt lång erfarenhet av detta, sedan 1975.

Vi har kunskaper om materialet och kan göra anpassningar till varje applikation så när det dyker upp ett problem eller fråga så kontakta oss för en diskussion för att hitta den optimala tekniska lösningen

PUR PARTNER AB

Kontakta oss

Maskinvägen 4
691 37 Karlskoga
Sweden

Stuvaregatan 1
29635 Åhus
Sweden