Hur står sig polyuretan mot andra material?

Fördelar med polyuretan
Gjutbara polyuretaner används vanligtvis när man vill utnyttja deras högprestandaegenskaper, såsom nötningsbeständighet, rivningsresistens och belastningsförmåga. Dessa extraordinära egenskaper ger kostnadseffektiva alternativ för många industriella applikationer, genom att minska nedetiden i processoperationer.

Verktygskostnaderna är också en viktig faktor. Eftersom polyuretaner är gjutmaterial kan verktygen vara kostnadseffektiva jämfört med de massiva strukturer som behövs för gummikompression eller plastinsprutning.

 

Polyuretan VS Gummi

Den största fördelen med Formgjutna polyuretaner jämfört med gummi är deras nötningsbeständighet. Det är kombinationen av högt rivmotstånd och en hög modul som ger polyuretaner denna fördel.

Andra fördelar är betydligt lägre gjutningskostnader, mycket bredare durometer-intervall, ozonmotstånd och polyuretanen kan även pigmenteras med olika färger. Med ett urval av färger kan olika delar färgkodas eller eventuellt matcha företagets logotyp.

 

Polyuretan VS Metall

De flesta metaller är mycket tyngre än polyuretaner. Detta gör polyuretaner mycket enklare att hantera och billigare att använda.

Bullernivån minimeras eftersom polyuretaner tenderar att absorbera ljud. Polyuretaner kan överträffa metaller i många situationer, speciellt där komponenter är utsatta för för slipande material. Polyuretans motståndskraft mot korrosion ger en annan signifikant fördel gentemot metaller.

En annan viktig fördel är att delar av polyuretan är billigare att tillverka än gjutmetalldelar. Svetsning och övrig bearbetning av metalldelar – som kan undvikas vid användning av polyuretan – är både tidskrävande och dyra.

 

Polyuretan VS Plast

Som med tidigare nämnda material är den viktigaste fördelen med polyuretaner över plast deras nötningsbeständighet. Detta beror på att polyuretaner har elastomera egenskaper som plast saknar.

Detta leder till en annan fördel med polyuretaner, nämligen elastomert minne. Polyuretaner återgår i de flesta fall tillbaka till sin ursprungliga form om de har sträckts. Eftersom polyuretaner är elastomera, är de inte spröda som plast. Även i de högsta durometer-områdena förblir polyuretaner elastomera.

Vill du veta mer?

Försäljning / Teknik

Anders Lööv

+46 (0) 73 5390140

anders.loov@purpartner.se