Affärsområden

Det är inte bara val av material utan även utformningen av produkter och/eller detaljer som avgör funktionsduglighet, driftsäkerhet och livslängd. Även till synes enkla tillämpningar av solid eller skummad polyuretan kan – utöver val av rätt typ och hårdhet – optimeras genom rätt utformning.

Vill du veta mer?

Försäljning / Produktutveckling

Jens Alfredsson

+46 (0) 70 5656344

jens.alfredsson@purpartner.se

Försäljning / Produktutveckling

Anders Lööv

+46 (0) 73 5390140

anders.loov@purpartner.se

Mer om polyuretan

Här kan du läsa mer om polyuretan.

Läs mer »